?

wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektów dofinansowanych z RPO WD 2014-2020 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOSTAWY

z dnia 04.12.2018r.

 

 

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektów dofinansowanych przez Unię Europejską w wyznaczonym czasie wpłynęły cztery oferty na wartość brutto:

 

oferta nr 1: 1.313,43 zł

 

oferta nr 2: 1.659,58 zł

 

oferta nr 3:  1.217,70 zł

 

oferta nr 4: 1.857,30 zł

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 na kwotę 1 217,70 zł. wyboru dokonano wg jedynego kryterium - najniższej ceny.

 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.11.2018 R.

Gmina Dobroszyce poszukuje wykonawcę zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

Zamawiający:

Gmina Dobroszyce    56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16
tel. (0-71) 31-41-167 wew. 23  lub 31-41-173 wew. 23    fax: (0-71) 31-41-276

Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach  projektów dofinansowanych przez Unię Europejską

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno- promujących dla Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata: 2014-2020.:

-       4 tablic informacyjno - pamiątkowych

-       21 plakatów

-       300 szt. papieru firmowego A4 o gramaturze 115g

Ww. materiały należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dobroszyce, ul. Rynek 16 do 14. dnia od daty zlecenia .

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączenym pliku pn. "OGŁOSZENIE materiały promocyjne - 1".

 W załączeniu wzór oferty i zlecenia.

 

 

 

Załączniki

wzór oferty.doc

Data: 2018-11-27 15:00:30 Rozmiar: 921k Format: .doc Pobierz

wzór zlecenia.docx

Data: 2018-11-27 15:00:30 Rozmiar: 174.08k Format: .docx Pobierz

OGLOSZENIE materiały promocyjne-1.doc

Data: 2018-11-27 15:00:30 Rozmiar: 4.57M Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Jerzy Zarzycki
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Milczarczyk
Czas wytworzenia: 2018-11-27 15:00:30
Czas publikacji: 2018-12-04 13:59:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak